donatie knop
Menu

Vrijwilligersbeleid

De ruim 190 vrijwilligers hebben bij De Baan een grote mate van zelfstandigheid bij het begeleiden van de activiteiten. Werken voor een organisatie betekent echter ook dat er kaders zijn. De Baan staat voor een bepaalde mate van kwaliteit en een bepaalde manier van werken met de deelnemers.  Een vrijwilligersbeleid schept duidelijkheid voor de mensen binnen de organisatie en daarbuiten. Men krijgt inzicht in de missie en visie van De Baan en de wederzijdse afspraken.
Hier is het vrijwilligersbeleid hier te lezen.

Gedragscode
De Baan heeft een gedragscode voor vrijwilligers, stagiaires en medewerkers. Deze wordt verstrekt wanneer iemand start bij De Baan, zodat er helderheid is over hoe we met elkaar omgaan.
Hier is de gedragscode te lezen
Hier is de meldcode seksueel grensoverschrijdend gedrag te lezen

Omgangsregels
De Baan heeft omgangsregels, die gelden voor iedereen die De Baan bezoekt of er werkt.
Hier zijn deze regels te vinden.

Scholing
Jaarlijks biedt De Baan haar vrijwilligers meerdere kosteloze scholingsavonden, waar een deskundige meer vertelt over een belangrijk thema, zoals autisme, epilepsie of overschatten en onderschatten.

Vrijwilligersacademie
De Baan werkt ook mee aan de Vrijwilligersacademie Haarlem e.o., waar een uitgebreid scholingsaanbod voor vrijwilligers in de regio Haarlem te vinden is.