donatie knop
Menu

Organisatie

Missie
Onze missie is als volgt samen te vatten: Wij gaan uit van de (groei)mogelijkheden, niet van de beperkingen en brengen in het leven van onze deelnemers: plezier, ontmoeting, participatie, ontwikkeling en verrijking.

Onze werkwijze: Ons werk steunt primair op de passie voor en de binding met de doelgroep en de organisatie van onze vrijwilligers. Zij worden ondersteund door een klein team van beroepskrachten en geschoold en begeleid in het werk met de doelgroepen. Hierdoor en door heldere, niet vrijblijvende afspraken met de vrijwilligers waarborgen wij kwaliteit.
Onze kernwaarden in de uitvoering zijn: betrokkenheid, plezier en professionaliteit. Wij zijn creatief, flexibel en pragmatisch en zijn in staat iedere keer weer een antwoord te bedenken op de expliciete en impliciete vragen van onze doelgroepen en de samenleving.

Visie
De Baan is een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in alle gradaties, van alle leeftijden, vanuit alle achtergronden. We adviseren, ondersteunen en ontlasten ouders en begeleiders. We realiseren vrijetijdsbesteding in alle soorten en maten voor onze bezoekers.

Onze kerndoelstellingen zijn: vrije tijd doorbrengen in gezelschap van anderen al, dan niet in langdurig clubverband, gericht op genieten van de mooie dingen in het leven; ontplooiing van mogelijkheden; verrijking van het leven.

We streven naar “gewoon wat kan en bijzonder wat moet”. Wij helpen onze deelnemers om net als iedere burger zo zelfredzaam mogelijk te zijn en midden in de samenleving te staan.

De Baan is van mening dat zij met ruim 50 jaar ervaring in staat is een belangrijk kenniscentrum voor andere organisaties te zijn. De Baan verbindt zich met organisaties, die zich inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van zorg en welzijn, vrijetijdsbesteding, sport en vakanties.