donatie knop
Menu

Vrijwilligersadviesraad

De raad is een belangenbehartiger van de vrijwilligers, spreekt namens hen en kan adviseren bij besluiten betreffende de vrijwilligers, maar ook adviseren rondom besluitvorming van de Stichting. Daarvoor wordt de raad voorzien van informatie vanuit de organisatie en bestuur.

De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies. De vrijwilligersraad streeft ernaar om de stem van vrijwilligers en wat er bij hen leeft, genuanceerd en duidelijk over te brengen. De raad spreekt namens een meerderheidsbelang; persoonlijke klachten eerst bij de cultureel werkers bespreken. Het onafhankelijke advies zal geagendeerd worden op de bestuursvergadering van De Baan. Indien men afwijkt van het advies, dan zal dit gemotiveerd worden medegedeeld, zodat de raad alsnog de kans krijgt het advies te bespreken of weer in te dienen.

De directie kan bij nieuw te ontwikkelen beleid vrijwilligers vragen hun bijdrage te leveren en/of hun specifieke kennis in te zetten.

De VAR is een zelfstandig orgaan, wel ingesteld en geïnstalleerd door de directie en vertegenwoordigd door vrijwilligers die aan de voorwaarden voldoen bij de verkiezing.

Samenstelling

De vrijwilligersraad bestaat uit minimaal  5 en maximaal 7 leden.

De zittingsduur van de leden is 3 jaar. De vrijwilligersraad maakt een rooster van aftreden. Aftredende leden zijn meteen herkiesbaar. De raad organiseert in samenwerking met de directie de verkiezing.

De leden worden gekozen door en op voordracht van de vrijwilligers van de stichting.
Verkiesbaar zijn alle vrijwilligers die:

  • minimaal een jaar actief zijn voor de stichting.
  • en minimaal een dagdeel per week / twee weken of 150 uur per jaar actief zijn met vrijwilligerswerkzaamheden binnen de stichting.
  • voldoende contact hebben met de andere vrijwilligers van de stichting.

Verbinden en samen impact maken? Meld je aan.

Op dit moment zijn de volgende vrijwilligers nieuw toegetreden tot de VAR:

  • Henny de Vos
  • Aliëtte van Rossum
  • Peter Hogeveen

Meld je aan via: vrijwilligersadviesraad@stichtingdebaan.nl.

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwilligersadviesraad en/of over het vrijwilligersbeleid van stichting de Baan kun je contact opnemen met vrijwilligersadviesraad@stichtingdebaan.nl.