donatie knop
Menu

ANBI-status

1. Naam instelling en gegevens

Stichting De BaanANBI_FC_blauw
Nauwe Geldelozepad 17
2012 EV Haarlem
ma-vr tussen 9.00-17.00 uur.
Tel. 023-53144663
Email team@stichtingdebaan.nl

RSIN nummer: 008496754
KvK nummer: 41222094
Website: www.stichtingdebaan.nl


2. Visie en doelstellingen van Stichting De Baan

Visie
Wij zijn in eerste aanleg een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in alle gradaties, van alle leeftijden, en vanuit alle achtergronden. We adviseren, ondersteunen en ontlasten ouders en begeleiders. We realiseren vrijetijdsbesteding in alle soorten en maten voor onze bezoekers. Onze kerndoelstellingen zijn: vrije tijd doorbrengen in gezelschap van anderen al dan niet in langdurig clubverband, gericht op genieten van de mooie dingen in het leven; ontplooiing van mogelijkheden; verrijking van het leven. We streven naar ‘gewoon wat kan en bijzonder wat moet’. Wij helpen onze deelnemers om net als iedere burger zo zelfredzaam mogelijk te zijn en midden in de samenleving te staan.De Baan is van mening dat zij met haar bijna 45 jaar ervaring in staat is een belangrijk kenniscentrum voor andere organisaties te zijn. De Baan verbindt zich met organisaties die zich inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van zorg en welzijn, vrije tijdsbesteding, sport en vakanties.

Missie
Op grond van bovenstaande visie is onze missie als volgt samen te vatten:
Wij gaan uit van de ( groei) mogelijkheden, niet van de beperkingen en brengen plezier, ontmoeting, participatie, ontwikkeling  en verrijking in het leven van onze deelnemers én vrijwilligers.


3. De hoofdlijnen van het beleidsplan

Het aanbod van De Baan is primair gericht op het bieden en bevorderen van  plezier, ontmoeting, participatie, ontwikkeling  en verrijking van het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Met het aanbieden van een grote diversiteit aan clubs, activiteiten en vakanties, bereiken we veel mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuid- Kennemerland.

Steeds opnieuw zijn we in gesprek met de deelnemer en zijn omgeving om een zo goed passend aanbod te realiseren. Het aanbod is sterk gegroeid in de laatste jaren met het accent op de groep kinderen en tieners. Ook is de vorm van het aanbod meegegroeid met de wensen van deze tijd. Flexibel, (dus geen lidmaatschap, maar open inschrijving), veel diversiteit in activiteiten,  doelgroep gericht (herkenning en  bevorderen van contacten tussen gelijkgestemden)

Het aanbod wordt op veel verschillende plekken in de stad aangeboden zodat De Baan en zijn bezoekers zichtbaar zijn voor de omgeving.

De komende jaren ligt het accent op de verzelfstandiging en het vergroten van de zelfredzaamheid. Ondanks dat een groot deel van de bezoekers van De Baan structureel afhankelijk zal blijven van begeleiding en zorg op het gebied van wonen en dagbesteding en vrije tijd, kunnen we er wel voor zorgen dat deze groep mensen binnen dat kader zo zelfstandig mogelijk functioneert en zoveel mogelijk gebruik kan maken van de faciliteiten in deze maatschappij.

De Baan vindt het erg belangrijk dat mensen een eigen netwerk hebben, mensen om zich heen hebben met wie ze plezier maken, met wie ze kunnen uitwisselen en van wie ze kunnen leren.

We maken onderscheid tussen kinderen & tieners en volwassenen en organiseren:

  • Wekelijks, maandelijks en jaarlijks terugkerende activiteiten voor kinderen en tieners.
    Onderverdeeld in de categorieën: vrienden maken, iets leren, sport en ontspanning
  • Wekelijks, tweewekelijks en jaarlijks terugkerende activiteiten volwassenen.
    Onderverdeeld in de categorieën: recreatie en ontmoeting,  sport en ontspanning,  hobby’s en cursussen,  kunst en cultuur,  vakanties en uitstapjes .
  • Naast het wekelijkse en maandelijkse club – en activiteitenaanbod organiseren we jaarlijkse vakantie weekenden en weken.

Als regionale WMO-organisatie zijn we betrokken bij diverse (innovatieve) projecten ter bevordering van de zelfredzaamheid van de doelgroep, het bevorderen van vrijwillige inzet in samenwerking met professionele inzet en het creëren van een veelzijdig vrijetijdsaanbod al dan niet in samenwerking met regionale (welzijns)organisaties.


4. Bestuursleden Stichting De Baan

Voorzitter: Marie-José Driessen

Secretaris: Mariëlle Blijboom

Penningmeester: Ton Paffen

Algemeen bestuurslid: Leon Guijt


5. Beloningsbeleid

Bestuursleden zijn als vrijwilliger aangesteld en kunnen gemaakte kosten declareren.


6. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie het activiteitenoverzicht en projecten.


7. Financiële verantwoording

Hier leest u meer over de jaarverslagen en jaarrekeningen van Stichting De Baan.