donatie knop
Menu

Bestuur

Bestuursleden Stichting De Baan

Voorzitter: Conny van Zuylen

Penningmeester: Martijn Kramer

Algemeen bestuurslid: Ria Winters

Algemeen bestuurslid: Luc Bos

Algemeen bestuurslid: Cees van der Wal

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.