Menu

Bestuur

Bestuursleden Stichting De Baan

Voorzitter: Marie-José Driessen

Secretaris/Penningmeester: Leon Guijt

Algemeen bestuurslid: Ria Winters

Algemeen bestuurslid: Luc Bos

Algemeen bestuurslid: Conny van Zuijlen

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.