donatie knop
Menu

Politiek debat geslaagd

Woensdagavond 7 maart vond er een politiek debat plaats, georganiseerd door De Baan en de LFB, met medewerking van Prodemos. De zaal was goed gevuld en er werd druk gediscussieerd. Vertegenwoordigers van 9 Haarlemse partijen lichtten hun standpunten toe en er kwamen veel vragen vanuit het publiek.

Heske Pohlmann Prodemos van legde uit waarom stemmen belangrijk is en hoe stemmen werkt.
Verder kon er ook ”proef gestemd’ worden met behulp van een echt stemhokje, stemkaarten en stembiljetten.

Er werd gepraat aan de hand van de volgende 4 stellingen:

  1. Het is voor iedereen veilig op straat.
  2. Werkgelegenheid voor mensen met een beperking en ouderen is goed georganiseerd.
  3. Hulpverleners (politie, brandweer, ambulancepersoneel) en winkeliers weten hoe ze moeten omgaan met mensen met een beperking.
  4. Mensen met een beperking kunnen met alles meedoen (toegankelijkheid, winkelen, uitgaan).

Na het officiële programma werd er nog uitgebreid nagepraat en geborreld.